Sloop volgens de Japanse methode

De voorsloop en asbestsanering van de panden aan het Verhulstplein bevinden zich in de afrondingsfase. Alleen de kale, betonnen constructie is daarna nog over. Heembouw Wonen zal binnenkort dus gaan beginnen met de grote sloopwerkzaamheden, waarbij het pand tot aan de begane grond zal worden afgebouwd. Hierbij gaat de aannemer onder andere gebruik maken van de Japanse sloopmethode.

De Japanse sloopmethode wordt gehanteerd voor de sloop van de hoogste etages, die niet toegankelijk zijn voor de high-reach machine. De methode houdt kortgezegd in: van boven naar beneden. Er wordt een lichte kraan op het dak gehesen, die de bovenste laag als eerst zal afbreken; het afval dat vrijkomt wordt afgevoerd naar de onderliggende verdieping. Dit wordt herhaald tot de etage die met de high-reach machine is te bereiken. De high-reach machine neemt het vanaf dan over. De Japanse sloopmethode maakt het mogelijk om vanaf de kern van de hoogbouw toch veilig te slopen.

Naast een veilige werkomgeving heeft Heembouw aandacht voor het efficiënt inzetten van materialen. Zo zal het vrijgekomen puin bij de sloop van het Caltex-gebouw worden gebruikt om de bestaande kelder te vullen. Er ontstaat dan een platform waar de high-reach machine op kan staan zodat vanaf een centrale plek de sloop efficiënt kan worden doorgezet. Om de omringende panden te beschermen zullen springmatten worden ingezet ter afscherming van vallend puin. Zodra het hele pand is afgebroken, zullen damwanden en bemalingen worden geplaatst langs de contouren van de nieuwbouw. Hierdoor kan ook de kelder gesloopt worden en de bouwkuip ontgraven. Daarna is de locatie gereed om wederopgebouwd te worden met de nieuwe appartementen.

Het kunstwerk aan de gevel wordt gelijktijdig met de sloopwerkzaamheden van de verdiepingen gedemonteerd. Deze zal hiervoor in nauwkeurige, hijsbare delen worden gezaagd en afgetakeld en tijdelijk in opslag worden bewaard. Zodra de tijd rijp is, zal het kunstwerk op de kopgevel van De President worden teruggeplaatst.